Pokora, n.o., Trstínska 9, 917 01 Trnava, IČO: 45740283, DIČ: 2023701768

Zariadenie pre seniorov Sv. Urban
Horné Orešany 551
919 03 Horné Orešany

0948 151 409, 0948 152 409

www.domseniorovsvurban.sk

dompreseniorov@gmail.com

Návštevné hodiny: PO-NE - 9-11 h a 13 - 16 h

Úctivo si Vás dovoľujeme požiadať o akceptovanie návštevných hodín z dôvodu organizačného režimu zariadenia, prevádzkového poriadku, stravovania a hygieny klientov a rešpektovania potrieb ich súkromia. Ďakujeme!